Financijska akademija za udruge

Kako postaviti i voditi financijsko poslovanje udruge tako da budete sigurni da radite sve kako treba?

Vodite udrugu a i dalje imate poteškoća sa vođenjem financija. Koliko god vremena da ste proveli čitajući članke na internetu ili u literaturi, slušajući savjete drugih i dalje niste sigurni da sve poslove radite kako je ispravno.

Želite imati financijske poslove postavljene na dobrim temeljima, želite transparentno poslovanje i upravljanje, želite mirno spavati znajući da je sve kako treba i po propisima.

Koje su najčešća pitanja sa kojima se susreću koji klijenti:

 • Koju vrstu knjigovodstva vodimo?
 • Koje troškove smijemo imati?
 • Kakve sve prihode smijemo imati?
 • Smijemo li primati donacije iz inozemstva?
 • Treba li račun glasiti na udrugu?
 • Da li je udruga u sustavu PDV-a ako primi donacije preko 300.000,00 kuna?
 • Kako pratiti trošenje novca iz projekata?
 • Kako platiti osobe za povremeni rad?
 • Kako uopće izgleda ispravno upravljanje financijama udruge?

Najčešće greške koje se javljaju kod financijskog poslovanja udruga:

 • Vođenje knjigovodstva prema krivom sustavu.
 • Neprihvatljivi troškovi za rad udruge.
 • Troškovi koji nisu opravdani pravilnom dokumentacijom.
 • Krivo obračunate plaće i honorari.
 • Ne sastavljeni i ne predani financijski izvještaji.
 • Ne vođenje knjigovodstva.
 • Nenamjensko trošenje novca udruge.

Zašto udruge loše upravljaju financijama?

Najveći problem se nalazi u neozbiljnom shvaćanju važnosti dobrog upravljanja financijama, manjku znanja i vjerovanju savjeta drugih.

Loše planiranje najčešće uzrokuje nemogućnost plaćanja plaća i dobavljača i provedbe projekata. Ne radi se sustavno na poboljšanju upravljanja financijskog poslovanja što se obično očekuje od knjigovođa.

Kroz Financijsku akademiju za udruge naučit ćete sve što vam je potrebno za uspješno planiranje i upravljanje financijama vaše udruge.

Kroz dugogodišnje iskustvo u radu u i sa udrugama uočila sam da iako su nam financije najbolnija točka, prema financijskom upravljanju se odnosimo kao da su nam najmanje važne.

Upravo zbog toga sam osmislila Financijsku akademiju za udruge kako bih voditeljima udruga, predsjednicima, tajnicima, administratorima, knjigovođama i drugima koji se obavljaju financijske poslove u udrugama savladaju planiranje i upravljanje financijama, dobiju odgovore na svoja pitanja i krenu uspješno upravljati svojim udrugama.

Ako vas muči sve što sam prethodno navela, onda je ova Akademija za vas.

Financijska akademija za udruge je jedinstveni program i prvi takav, a sastoji se od četiri modula koji se održavaju u četiri dana. Svaki modul traje 6 sati, što čini 24 sata edukacije (za sva 4 modula).

MODUL I – Uvod u financijsko poslovanje udruga

 • Pravni okvir poslovanja
 • Zakon o udrugama
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Zakon o računovodstvu
 • Drugi važni zakoni i propisi
 • Osnivanje udruga, postupak registracije i promjene u registrima
 • Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija
 • Registar stvarnih vlasnika
 • Statut udruge – važni elementi i česte pogreške
 • Ostali akti udruge – odluke

MODUL II – Računovodstvo i knjigovodstvo udruga

Računovodstveni sustav udruga različit je od poduzetničkog, a to se odnosi i na vođenje knjigovodstva, drugačije financijske izvještaje i u najvećem dijelu drugačiji način poslovanja.

 • Računovodstveni sustavi – jednostavno i dvostavno knjigovodstvo
 • Jednostavno knjigovodstvo – obavezne poslovne knjige, financijski izvještaji, primitci i izdatci
 • Dvostavno (dvojno) knjigovodstvo – obavezne poslovne knjige, pomoćne knjige
 • Računski (kontni) plan – raspored kontnog plana
 • Financijski izvještaji – vrste, izgled, kako ih pročitati, rokovi
 • Revizija financijskih izvještaja
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava – Obrazac PROR – POT
 • Organizacija financija – kako organizirati dokumentaciju

MODUL III – financijsko poslovanje u praksi

Svakodnevno u radu se susrećemo sa vođenjem blagajne, sa računima, putnim nalozima, obračunima plaća ili nekih drugih naknada. Udruge, kao i poduzetnici, mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV) ali i poreza na dobit.

Treći modul uključuje:

 • Vođenje blagajne – Knjiga blagajne, uplatnice, isplatnice, blagajnički maksimum
 • Ulazni i izlazni računi – obavezni elementi
 • Obračun putnih troškova – izrada i obračun putnog naloga, vrste neoporezivih troškova
 • Obračun plaća i neoporezivih primitaka za zaposlenike
 • Dokumentacija potrebna za zapošljavanje, prijava i odjava zaposlenika
 • JOPPD obrazac – što je i kada se predaje
 • Vrste i obračun drugih dohodaka (ugovor o djelu, autorski honorar)
 • Porezi – PDV – ulazak u sustav, prijava, prijenos porezne obveze
 • Porezi – porez na dobit – kada udruga postaje obveznik, paušalno ili obračunsko plaćanje, godišnja prijava

MODUL IV – Gospodarska djelatnost, financijsko planiranje i samoprocjena

Gospodarska djelatnost je sve češći odabir udruga kao način prikupljanja sredstava za rad udruge. Zakonodavni okvir uključuje neke specifičnosti u odnosu na poduzetnike koje se odnose samo na udruge.

Zakonom je propisano financijsko planiranje i donošenje financijskog plana i obrazloženja financijskog plana, a također i provedba sustava financijskog upravljanja i kontrola.

 • Gospodarska djelatnost – kada udruga obavlja gospodarsku djelatnost, vrste djelatnosti, obaveze, fiskalna kasa
 • Mogućnosti pokretanja društvenog poduzeća
 • Planiranje – kako izraditi godišnji financijski plan i obrazloženje financijskog plana
 • Samoprocjena – sustav upravljanja i kontrola, provedba i poboljšanja

Edukacija se izvodi u maloj grupi zbog intenziteta edukacije i mogućnosti postavljanja pitanja. Kroz praktične zadatke na primjerima ćete naučiti kako primijeniti novo znanje.

Cijena za 4 dana edukacije je 2.400,00 kuna (PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 2 Zakona o PDVu).

Edukacija će se održati u Zagrebu prema sljedećim datumima:

 • MODUL I petak 11.10.2019. od 16 do 21 sat
 • MODUL II subota 12.10.2019. od 9 do 15 sati
 • MODUL III petak 18.10.2019. od 16 do 21 sat
 • MODUL IV subota 19.10.2019. od 9 do 15 sati.

Cijena uključuje:

 • 4 dana edukacije, ukupno 24 sata
 • Sve radne materijale sa edukacije
 • Trajni pristup online Mini financijskoj akademiji za udruge
 • 1 sat individualnog savjetovanja nakon završetka edukacije

Svi sudionici dobiti će potvrdu o završenoj Financijskoj akademiji za udruge.

Za sve informacije možete me kontaktirati putem e-maila antonija@invise-savjetovanje.hr.
Prijavite se OVDJE!