Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

Polugodišnji financijski izvještaj za udruge sastavlja se i predaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Prema Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), rok za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja je 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30.7.2019. Polugodišnji financijski izvještaj predaje se na obrascu PR-RAS-NPF, a predaje se FINA-i, a izvještaj sastavljaju i predaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo. Financijski izvještaj na Obrascu PR-RAS-NPF predaje se u elektroničkom obliku, a…

0
Pročitaj više...

Edukacija Načini financiranja za udruge – Vukovar, 25.4.2019.

Pozivam sve koji rade u neprofitnom sektoru, one koji razmišljaju o uključivanju u rad neke udruge ili osnivanju udruge, početnike i one koji imaju više iskustva na edukaciju na kojoj će dobiti nova znanja o mogućnostima financiranja projekata svoje udruge, kako ispuniti obaveze kod javljanja na natječaje i kako poboljšati rad svoje udruge.Podsjetit ćemo se na najčešće greške koje radimo prilikom prijava na natječaje i koja znanja i vještine trebamo savladati da bismo mogli uspješno pripremiti i provoditi projekte. Edukacija…

0
Pročitaj više...

Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2018. godinu

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2018. godinu Udruge, većinom, u svojem radu okupljaju volontere. Bez volontera ne možemo, a na početku rada svake udruge svi koji su uključeni u rad udruge volontiraju, odnosno ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad. Udruge, ali i druge organizacije kao što su ustanove, zaklade, državna tijela i jedinice lokalne i regionalne samouprave, koje organizirano okupljaju volontere, trebaju za svaku godinu podnijeti izvještaj o organiziranom volontiranju. Ovaj izvještaj se predaje prema članku 33. Zakona…

0
Pročitaj više...

Samoprocjena sustava financijskog upravljanja

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) stupio je na snagu 1.1.2015. godine. Za neprofitne organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva, zakonom je propisano provođenje samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola, koje uključuju: – kontrolno okruženje – upravljanje rizicima – kontrolne aktivnosti – informacije i komunikacije – praćenje i procjenu sustava.…

0
Pročitaj više...

Svjetski dan nevladinih organizacija

Na puno dana u godini obilježavamo razne obljetnice.Ponekad se dogodi da se na isti dan obilježava više različitih ‘dana’. Obično kada se neki dan obilježava (da ne kažem slavi) znamo reći ”danas slavimo ali tako trebamo svaki dan”. Naravno da tako trebamo svaki dan, ali ovakvi dani postoje da bismo na taj jedan dan u godini postali malo svjesniji što zapravo znači to što obilježavamo danas. Uh, malo sam to smotala. 🙂 No, tako se danas, 27.2., obilježava Međunarodni dan…

1
Pročitaj više...

Ne zaboravite na godišnje financijske izvještaje!

Kraj veljače za udruge znači posljednje pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. Ako još uvijek niste sigurni da li vaša udruga treba predati financijski izvještaj, najvjerojatnije treba. Jedina druga opcija kada udruga nepredaje financijske izvještaje ali mora predati izjavu o neaktivnosti je samo za udruge koje nisu poslovale, što znači da nisu imale nikakve novčane transakcije, nemaju dugovanja iz prošlih godina ili npr. nemaju troškove vođenja žiro računa u banci. Ako ne spadate u tu kategoriju, onda trebate predati financijski…

0
Pročitaj više...

Novi obračun plaće od 1.1.2019.!

Jeste li već prilagodili proračune svojih projekata? I u 2019. godinu smo kao i u svaku novu godinu standardno ušli sa hrpom novih propisa na koje ćemo se morati naviknuti. Tako ponovo imamo izmjene koje su vezane za plaće, pa vam donosim pregled informacija koje trebate znati o plaćama i obračunu plaća u 2019. godini. Mnoge udruge svoje plaće financiraju iz projekata, pa ćete zbog ovih izmjena trebati izmijeniti proračune. Minimalna plaća Od 1. siječnja 2019. godine povećan je iznos…

0
Pročitaj više...