Kako angažirati osobe za rad u udrugama? (2. dio)

Ugovor o djelu i ugovor o autorskom honoraru su dvije vrste ugovora koje koristimo kada povremeno angažiramo osobe za rad u udruzi. Ovdje se radi o dva različita ugovora i kod ugovaranja posla moramo paziti jesmo li sastavili odgovarajući ugovor za vrstu posla koja će se obavljati. Kada se ugovara koja vrsta ugovora? Ugovor o djelu je vrsta ugovora koja se ugovara sa osobom koja će za nas obaviti neki jednokratni posao, kao što je npr. izrada neke stvari ili…

0
Pročitaj više...

Kako angažirati osobe za rad u udrugama? (1. dio)

Udruge svoj rad uvijek započinju na način da se nekoliko entuzijasta, osoba koje žele pomoći nekome ili unaprijediti nešto, okupe oko svoje ideje i cilja i krenu u zajednički rad. Na početku je to skoro uvijek volonterski rad što se može produžiti i ovisno o tome koliko oni koji rade volonterski imaju slobodnog vremena, imaju redovan posao, koliko ima novaca na računu udruge za plaćanje rada ili koliko te osobe imaju kapaciteta da prikupe dovoljno sredstava da bi platili i…

1
Pročitaj više...