Financijska akademija za udruge

Kako postaviti i voditi financijsko poslovanje udruge tako da budete sigurni da radite sve kako treba?

Vodite udrugu a i dalje imate poteškoća sa vođenjem financija. Koliko god vremena da ste proveli čitajući članke na internetu ili u literaturi, slušajući savjete drugih i dalje niste sigurni da sve poslove radite kako je ispravno.

Želite imati financijske poslove postavljene na dobrim temeljima, želite transparentno poslovanje i upravljanje, želite mirno spavati znajući da je sve kako treba i po propisima.

Koje su najčešća pitanja sa kojima se susreću koji klijenti:

 • Koju vrstu knjigovodstva vodimo?
 • Koje troškove smijemo imati?
 • Kakve sve prihode smijemo imati?
 • Smijemo li primati donacije iz inozemstva?
 • Treba li račun glasiti na udrugu?
 • Da li je udruga u sustavu PDV-a ako primi donacije preko 300.000,00 kuna?
 • Kako pratiti trošenje novca iz projekata?
 • Kako platiti osobe za povremeni rad?
 • Kako uopće izgleda ispravno upravljanje financijama udruge?

Najčešće greške koje se javljaju kod financijskog poslovanja udruga:

 • Vođenje knjigovodstva prema krivom sustavu.
 • Neprihvatljivi troškovi za rad udruge.
 • Troškovi koji nisu opravdani pravilnom dokumentacijom.
 • Krivo obračunate plaće i honorari.
 • Ne sastavljeni i ne predani financijski izvještaji.
 • Ne vođenje knjigovodstva.
 • Nenamjensko trošenje novca udruge.

Zašto udruge loše upravljaju financijama?

Najveći problem se nalazi u neozbiljnom shvaćanju važnosti dobrog upravljanja financijama, manjku znanja i vjerovanju savjeta drugih.

Ovogodišnja Financijska akademija za udruge održat će se u listopadu 2019. godine a sastoji se od 4 modula.

Detaljan sadržaj i druge informacije potražite OVDJE.