Financijsko planiranje za udruge

Financijski plan pokazuje isplativost poslovanja, omogućava udrugama praćenje financijskog poslovanja i daje smjernice za financiranje i vođenje udruge. Bez dobro sastavljenog financijskog plana ne možemo dobro upravljati novcem.

Financijski plan sastavlja se prema godišnjem programu ili planu rada udruge, a udruge koje vode dvostavno knjigovodstvo imaju zakonsku obvezu sastavljanja financijskog plana.

Osim što je izrada financijskog plana za udruge propisana, omogućava udruzi praćenje provedbe aktivnosti i racionalizaciju poslovanja ili smanjenje troškova, služi za donošenje odluka u kriznim situacijama i mjera za poboljšanje.

Financijski plan ima propisani sadržaj, a sva veća odstupanja plana moraju se unijeti kao izmjene i dopune financijskog plana tijekom godine.

Svaki financijski plan treba sadržavati plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata i obrazloženje financijskog plana.

Plan prihoda i rashoda priprema se na temelju Kontnog (računskog) plana, što mnogima predstavlja problem ali i strah zbog nepoznavanja knjigovodstvenih pojmova.

Na ovoj edukaciji ćete naučiti:

 • kako planirati financijsko poslovanje udruge
  • koje vrste prihoda i rashoda postoje
  • kako planirati prihode i rashode prema računovodstvenim načelima
  • kako planirati zaduženja i otplate
  • kako planirati novčani tok
 • Izraditi financijski plan sa svim obaveznim elementima
  • Izraditi obrazloženje financijskog plana
  • Izraditi izmjene i dopune financijskog plana.

Kako biste što bolje savladali sastavljanje financijskog plana, na edukaciju možete ponijeti financijski izvještaj udruge za prethodnu godinu, plan rada udruge (ako ga imate) ili popis aktivnosti koje želite provesti u sljedećoj godini.

Svi sudionici dobit će pisani materijal.

Edukacija će se održati 21.11.2019. od 9,00 do 15,00 sati.

Cijena edukacije je 650,00 kn (nismo u sustavu PDV-a temeljem čl. 90, st. 2 Zakona o PDV-u).

Za informacije i prijave pišite na info@invise-savjetovanje.hr.