Načini financiranja za udruge

Nakon ove edukacije moći ćete krenuti u planiranje financiranja vaših projekata. Nećete više ovisiti o natječajima jer ćete znati kako tražiti financiranje i na druge načine. Naučit ćete kako možete tražiti donacije i sponzorstva, kako organizirati crowdfunding kampanju i fundraising akcije. Riješit ćete se svih nedoumica oko obavljanja gospodarske djelatnosti i znati na što trebate obratiti pažnju kod prijave projekata na natječaje i koje su najčešće greške.

Teme edukacije su:

  1. Pregled izvora financiranja za udruge – natječaji, donacije i sponzorstva, crowdfunding, fundraising, humanitarna pomoć
  2. Financiranje (programa ili projekta) zapošljavanja
  3. Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama
  4. Obaveze koje udruge moraju ispuniti kod javljanja na natječaje
  5. Znanja i vještine koje treba savladati za javljanje na natječaje
  6. Gospodarska djelatnost udruge kao izvor financiranja

Pitate se da li je ova edukacija za vas?

Koliko projekata ste do sada htjeli provesti, a niste uspjeli doći do novca? Prijavljujete projekte na natječaje i često su odbijeni, a ne znate gdje griješite? Nedostaje vam ‘ruku’, a ne možete platiti nove zaposlenike i ne znate kako naći novac za njihove plaće? Ne možete kontinuirano raditi jer udruga nema dovoljno financijskih sredstava?

Ako ste bar na jedno od ovih pitanja odgovorili sa DA, onda što čekate?!

Sljedeći termin edukacije je u siječnju 2020.

Predbilježite se za edukaciju, a mi ćemo vas obavijestiti o točnom datumu održavanja! Za predbilježbu nije potrebna uplata kotizacije!

Prijavite se OVDJE!