Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2018. godinu

Udruge, većinom, u svojem radu okupljaju volontere.

Bez volontera ne možemo, a na početku rada svake udruge svi koji su uključeni u rad udruge volontiraju, odnosno ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad.

Udruge, ali i druge organizacije kao što su ustanove, zaklade, državna tijela i jedinice lokalne i regionalne samouprave, koje organizirano okupljaju volontere, trebaju za svaku godinu podnijeti izvještaj o organiziranom volontiranju.

Ovaj izvještaj se predaje prema članku 33. Zakona o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13) i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 9/18).

Izvještaj se dostavlja Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2019. godine

Izvještaj se podnosi putem aplikacije koja se nalazi na stranicama Ministarstva na adresi volonteri.mdomsp.hr

Osim što su udruge obavezne predati ovaj izvještaj, korisno ga je priložiti kao dokaz o organiziranom volontiranju koji možete priložiti prilikom prijava svojih projekata na natječaje!