Kraj veljače za udruge znači posljednje pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja.

Ako još uvijek niste sigurni da li vaša udruga treba predati financijski izvještaj, najvjerojatnije treba.

Jedina druga opcija kada udruga nepredaje financijske izvještaje ali mora predati izjavu o neaktivnosti je samo za udruge koje nisu poslovale, što znači da nisu imale nikakve novčane transakcije, nemaju dugovanja iz prošlih godina ili npr. nemaju troškove vođenja žiro računa u banci.

Ako ne spadate u tu kategoriju, onda trebate predati financijski izvještaj. Kakav? Ovisno koju vrstu knjigovodstva vodite.

Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo trebaju sastaviti financijski izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF i Bilješke, a u poslovnicu FINA-e predajete samo obrazac G-PR-IZ-NPF.

Udruge koje vode dvostavno knjigovodstvo i udruge koje imaju uvjete za prelazak na jednostavno knjigovodstvo a donijele su odluku o vođenju dvostavnog knjigovodstva sastavljaju financijske izvještaje koji se sastoje od:

  • Bilance na obrascu BIL-NPF
  • Izvještaja o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i
  • Bilješki.

Kako saznati koju vrstu knjigovodstva vodite? Kada ste se upisivali u Registar neprofitnih organizacija morali ste upisati koju vrstu knjigovodstva vodite i ako niste sigurni, uvijek možete provjeriti u Registru.

Niste se upisali u Registar neprofitnih organizacija? Učinite to što prije!

Izvještaji se, kao i svake godine, predaju u roku od 60 dana od kraja godine za koju sastavljamo financijski izvještaj.

Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja je 1.3.2019.!

Obrasce za financijske izvještaje možete pronaći na stranici Ministarstva financija, a ako imate pitanja, pišite mi na antonija@invise-savjetovanje.hr.