Vjerojatno ste čuli iz medija da je 1.9.2019. na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/19).

Ovim pravilnikom određene su nove mogućnosti koje poslodavci, pa tako i udruge koje zapošljavaju, mogu (prema svojim mogućnostima) iskoristiti za isplate neoporezivih primitaka svojim zaposlenicima ( i drugim osobama koje na to imaju pravo u udrugama).

U nastavku vam donosim jednostavan pregled novosti.

1. Novi iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja

Od 1.9.2019. novi je maksimalan neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja. Do sada je iznos neoporezive pune dnevnice bio 170,00 kuna, a novi iznos je 200,00 kuna.

To znači da je za putovanje preko 12 sati dnevni puna dnevnica 200,00 kuna, a pola dnevnice od 100,00 kuna isplaćivat će se za putovanja koja su trajala između 8 do 12 sati.

2. Neoporeziva naknada troškova smještaja i prehrane

Poslodavac može svojem zaposleniku podmiriti troškove prehrane na dva načina.

Paušalno se na račun zaposlenika može isplatiti do 5.000,00 kuna godišnje za troškove prehrane ili 1.000,00 kuna mjesečno na temelju vjerodostojne dokumentacije (račun o obavljenoj usluzi prehrane koji glasi na poslodavca i plaćen je bezgotovinskim putem, npr. službenom karticom ili putem Internet bankarstva).

Troškovi smještaja radnika nastalih za vrijeme rada kod poslodavca mogu se podmiriti isto tako na temelju vjerodostojne dokumentacije u visini stvarnog izdatka (iznosa računa).

3. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika

Zaposlenicima čija djeca idu u vrtić i jaslice poslodavac može na račun zaposlenika isplatiti trošak boravka djece u vrtićima u visini stvarnog izdatka. Zaposlenik mora svojem poslodavcu prije isplate predati dokumentaciju ustanova predškolskog odgoja.

4. Naknada za podmirivanje troškova usluga namijenjenih odmoru zaposlenika (ugostiteljske, turističke i druge usluge)

Poslodavci će moći svojim zaposlenicima isplatiti do 2.500,00 kuna godišnje za podmirivanje troškova usluga namijenjenih odmoru zaposlenika (ugostiteljske, turističke i druge usluge). Ova naknada moći će se isplaćivati tek nakon što na snagu stupe posebni propisi Ministarstva turizma.

Ove novosti su samo mogućnosti a ne i obaveza koje poslodavci mogu ispuniti, naravno, ako su u financijskoj mogućnosti i pri tome mislim na udruge.

Za razjašnjenja ili savjete oko ovih ili drugih pitanja možete me kontaktirati za savjetovanje na antonija@invise-savjetovanje.hr.