Jeste li već prilagodili proračune svojih projekata?

I u 2019. godinu smo kao i u svaku novu godinu standardno ušli sa hrpom novih propisa na koje ćemo se morati naviknuti.

Tako ponovo imamo izmjene koje su vezane za plaće, pa vam donosim pregled informacija koje trebate znati o plaćama i obračunu plaća u 2019. godini.

Mnoge udruge svoje plaće financiraju iz projekata, pa ćete zbog ovih izmjena trebati izmijeniti proračune.

Minimalna plaća

Od 1. siječnja 2019. godine povećan je iznos minimalne plaće i ona iznosi bruto 3.750,00 kuna. Minimalna bruto plaća odnosi se na puno radno vrijeme radnika. Ako radnik radi u nepunom radnom vremenu (npr. pola radnog vremena) njegova bruto plaća određuje se u razmjernom iznosu od 3.750,00 kuna prema broju sati rada na koje je radnik prijavljen.

Nova minimalna plaća obračunava se prvi put za plaću za siječanj, koju isplaćujemo u veljači 2019.

Izmjene u poreznim razredima

Od 1.1.2019. također promijenjeni su iznosi stopa porezne osnovice, pa se tako stopa od 24% primjenjuje na osnovice na mjesečnoj razini do 30.000,00 kuna, a stopa od 36% iznad 30.000,00 kuna.

Ove izmjene osjetit će oni sa nešto većim plaćama.

Izmjene u doprinosima na plaću

Od 1.1.2019. ukinuta su dva doprinosa koji su se obračunavali na iznos od bruto plaće a to su doprinos za ozljedu na radu (0,5%) i doprinos za zapošljavanje (1,7%).

I dalje se obračunava doprinos za zdravstveno osiguranje a on od 1.1.2019. iznosi 16,5%. 

Ukidanjem ova dva doprinosa i povećanjem stope doprinosa

Neoporezive naknade zaposlenicima

I dalje zaposlenicima možemo neoporezivo isplaćivati troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu visine lokalnog prijevoza.

U 2019 godini svojim zaposlenicima uz  kao i do sada možete isplatiti neoporezivo 2.500,00 kuna prigodnih nagrada (božićnica, uskrsnica, regres) i 5.000,00 kuna nagrade za rad.

Primjer obračuna plaće (usporedba plaća za 12. mjesec 2018. i 1. mjesec 2019.)

OPIS Plaća za 12. mj. (isplata u 1. mj.) Plaća za 1. mj. (isplata u 2. mj.)
Ukupna bruto plaća 6.000,00 6.000,00
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15% 900,00 900,00
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5% 300,00 300,00
2. Ukupno doprinosi iz plaće 1.200,00 1.200,00
3. Dohodak (1. – 2.) 4.800,00 4.800,00
4. Osobni odbitak 3.800,00 3.800,00
5. Porezna osnovica (3. – 4.) 1.000,00 1.000,00
6. Porez na dohodak – porezna osnovica do 30.000,00 kn – 24% 240,00 240,00
7. Porez na dohodak – porezna osnovica iznad 30.000,00 kn – 36% 0,00 0,00
8. Prirez 18% (Zagreb) 43,20 43,20
9. Ukupno porez i prirez (6. + 7. + 8.) 283,20 283,20
10. Neto plaća 4.516,80 4,516,80
11. Doprinos za zdravstveno osiguranje 15% 900,00
12. Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5 % 990,00
13. Doprinos za zapošljavanje 1,7% 30,00
14. Doprinos za ozljedu na radu 0,5 % 102,00
Ukupan trošak plaće 7.032,00 6.990,00