Dok uživate u ljetnim danima možete planirati svoje aktivnosti za jesen. Pred vama je raspored edukacija koje ću održati do kraja 2019. godine. Prijavite se na vrijeme i osigurajte si mjesto.

1.Webinar: Gospodarska djelatnost za udruge (5.9.2019.)

Udruge sve češće odabiru obavljanje neke gospodarske djelatnosti jer žele povećati svoje prihode.

Često je to prodaja različitih proizvoda koje su izradili sami članovi udruge (platnene vrećice, torbe, majice, oslikani proizvodi, nakit, kozmetika,…) iili se radi o pokretanju društvenih projekata.

Gospodarska djelatnost mora se obavljati u skladu sa propisima koji vrijede za poduzetnike, a treba obratiti pažnju na specifične situacije koje se odnose na udruge.

Detalji i prijave nalaze se ovdje.

2. Načini financiranja za udruge – 26.9.2019.

Nakon ove edukacije moći ćete krenuti u planiranje financiranja vaših projekata. Nećete više ovisiti o natječajima jer ćete znati kako tražiti financiranje i na druge načine. Naučit ćete kako možete tražiti donacije i sponzorstva, kako organizirati crowdfunding kampanju i fundraising akcije. Riješit ćete se svih nedoumica oko obavljanja gospodarske djelatnosti i znati na što trebate obratiti pažnju kod prijave projekata na natječaje i koje su najčešće greške.

Detalji i prijave nalaze se ovdje.

3. Financijska akademija za udruge – 11. i 12.10.2019. / 18. i 19.10.2019.

Kako postaviti i voditi financijsko poslovanje udruge tako da budete sigurni da radite sve kako treba?

Vodite udrugu a i dalje imate poteškoća sa vođenjem financija. Koliko god vremena da ste proveli čitajući članke na internetu ili u literaturi, slušajući savjete drugih i dalje niste sigurni da sve poslove radite kako je ispravno.

Želite imati financijske poslove postavljene na dobrim temeljima, želite transparentno poslovanje i upravljanje, želite mirno spavati znajući da je sve kako treba i po propisima. Kroz ovu četverodnevnu edukaciju naučit ćete sve što vam je potrebno kako biste svoje financijske poslove mogli sa sigurnošću voditi.

Detalji i prijave nalaze se ovdje.

4. Jednostavno knjigovodstvo za udruge – 9.11.2019.

Sami vodite ili želite preuzeti vođenje jednostavnog knjigovodstva za vašu udrugu?

Niste sigurni što su sve primitci a što izdatci? Ne znate obračunati putni nalog?

Strah vas je voditi knjige samostalno jer uvijek netko ima drukčiji odgovor?

Na ovoj radionici naučit ćete koje su obavezne poslovne knjige u jednostavnom knjigovodstvu, kako ih samostalno voditi, kako voditi blagajnu, kako napisati račun, kako obračunavati putni nalog, kada i kako se obavlja godišnji popis, kako izraditi godišnji financijski izvještaj.

Detalji i prijave nalaze se ovdje.

5. Izrada financijskog plana i plana rada za udruge – 21.11.2019.

Udruge koje vode dvostavno knjigovodstvo imaju zakonsku obvezu sastavljanja financijskog plana.

Osim što je izrada financijskog plana za udruge propisana, omogućava udruzi praćenje provedbe aktivnosti i racionalizaciju poslovanja ili smanjenje troškova, služi za donošenje odluka u kriznim situacijama i mjera za poboljšanje.

Detalji i prijave nalaze se ovdje.

Na popisu nema edukacije kakva vam je potrebna?

Individualne edukacije u vašoj udruzi ili firmu dogovaramo prema vašim potrebama za vas i vaše zaposlenike bilo da se radi o jednoj osobi ili više zaposlenika. Za individualne edukacije kontaktirajte me na antonija@invise-savjetovanje.hr.

Imate specifična pitanja ili problem? Za vas je individualno savjetovanje!

Individualna savjetovanja 1 na 1 služe da dobijete odgovore na pitanja, probleme i situacije specifične za vašu organizaciju koja nikako da riješite. Uz moju pomoć riješit ćete se nedoumica, tumačenja zakona i propisa, probleme oko financiranja i druge situacije te ćemo naći načine kako poboljšati rad vaše organizacije.

Svoje individualno savjetovanje dogovorite na antonija@invise-savjetovanje.hr.