Svi već znamo da niti jedna godina ne može proći bez novih zakona i propisa, novih obaveza koje moramo imati na umu i znati rokove i nekako se vrijeme pretvori u iščekivanje što će nam sada novo doći.

Imamo Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i bez obzira na to još uvijek postoji velik broj udruga koji nije upisan u Registar neprofitnih organizacija ili nije ažurirao podatke odnosno uskladio podatke iz Registra udruga sa podacima iz Registra neprofitnih organizacija.

Od 1.7.2019. imamo obavezu upisati podatke o udruzi u još jedan registar i to u Registar stvarnih vlasnika.

Što je Registar stvarnih vlasnika?

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske.

Registar je uspostavljen u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, a u njega se moraju upisati pravne osobe koje su navedene u Zakonu.

A tko je sad stvarni vlasnik? (i udruge?)

Stvarni vlasni stranke je svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju kranju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Tko mora upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika i kako?

U Registar stvarnih vlasnika podatke moraju upisati:

  1. Trgovačka društva
  2. Podružnice stranih trgovačkih društava
  3. Udruge
  4. Zaklade
  5. Fundacije
  6. Ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Za udruge će se iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Rokovi upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika za udruge je od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019.


Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat
ili
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Za pravnu osobu koja odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
– pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info.uzspn@mfin.hr  
– na broj telefona: 01/6345 451

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
– pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@fina.hr  
– na broj telefona: 0800 0080

Sve informacije o Registru stvarnih vlasnika, načinu upisa, obrasce i upute za ispunjavanje možete pronaći na stranici Ministarstva financija ovdje http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika.