(Zašto nam treba dobro upravljanje u udrugama?)

Prije nekih 8 godina, u razgovoru, osoba koja je vodila jednu udrugu izjavila je: ‘A ionako smo o tome napravili sve, šta i da se ugasimo, nemamo što više raditi’.

Nisam bila sigurna da li to misli za stvarno.

Udruga je djelovala u području zdravstva i u Hrvatskoj je osvijestila važnost liječenja koje je danas dostupno svim pacijentima, kao temeljna skrb kod određenih bolesti. Ta udruga je danas ugašena, jer oni nisu više imali što raditi.

Rekla bih da su ugašeni djelomično zbog dugova, neriješenih pravnih poslova, ali prvenstveno zbog nevolje rukovodstva udruge da vođenje prepusti drugima. Jer udruga je njihova. Oni su je stvorili, oni će ju i ugasiti.

Udruga je okupljala pacijente iz cijele Hrvatske, a i iz susjednih zemalja su se znali obratiti za pomoć. Imali su kontakte u zdravstvu, poznavali ključne osobe, donatore.  Udruga je imala ime i to je sada sve propalo.

Trenutačno u Hrvatskoj, ne postoji udruga koja se bavi tim područjem i pacijenti su ostavljeni da pomoć traže u grupama, po internetu i da se snalaze sami.

I kad razmislim, da, postigli su cilj. Cijela Hrvatska je upoznata sa tim načinom liječenja i za sve pacijente u Hrvatskoj, liječenje je besplatno, a prema rezultatima smo vodeći u Europi.

No da li je to opravdanje za gašenje ili je taština ugasila udrugu?

Kako je došlo do toga da je rukovodstvo udruge reklo da su imali cilj i ostvarili ga? Zar je moguće da nisu vidjeli dalje od prvotnog cilja i da nisu znali prepoznati druge potrebe pacijenata koje su očigledne? Zar nikome od članova nije bilo ponuđeno da preuzme vodstvo organizacije i kako je jedna osoba mogla držati sve u svojim rukama?

Pitam se, mora li taština prevladati i u kojim slučajevima je važnije da osnivači ili trenutačno rukovodstvo ostane što duže ‘na vlasti’ od onog razloga i prvotne motivacije za osnivanjem?

Zašto ne možemo vidjeti da je razlog zbog kojeg je pokrenuta organizacija veći od nas i da treba nastaviti ići prema onome što je bio krajnji cilj organizacije, a to je dobrobit pacijenata?

Kada ćemo shvatiti da udruge, kao i ostale neprofitne organizacije treba voditi na način koji će osigurati rast, stabilnost i u konačnici ostvarenje misije?

Puno je to pitanja koja su se postavila kroz godine otkad sam krenula u neprofitni sektor.

O upravljanju udrugom u sljedećem nastavku.